۱۹ مهر ۱۳۹۹
تأثیر کمبود ویتامین‌ها بر بی‌‌خوابی

تأثیر کمبود ویتامین‌ها بر بی‌‌خوابی

کمبود ویتامین‌ها بر بی‌خوابی تأثیر بسیاری دارد. به گونه‌ای که اگر تغذیه‌ی نادرست داشته باشیم دچار کم‌خوابی یا بدخوابی می‌شویم. بنابراین اگر رژیم غذایی مناسب نداشته […]