۱۹ آبان ۱۳۹۹
رادیکال آزاد

رادیکال‌های آزاد چه نوع تاثیر مخربی بر بدن دارد؟

آیا می‌دانید که رادیکال‌های آزاد چه نوع تأثیر مخربی بر بدن دارد؟ رادیکال‌های آزاد در واقع اتم‌های ناپایداری هستند که به شکل طبیعی در محیط پیرامون […]