۳۰ شهریور ۱۳۹۹
تأثیر مکمل‌ها و ویتامین‌ها بر کودکان بیش فعال

تأثیر مکمل‌ها و ویتامین‌ها بر کودکان بیش فعال

تأثیر مکمل‌ها و ویتامین‌ها بر کودکان بیش فعال بسیار زیاد است. بیش فعالی یا در اصطلاح کم توجهی یک اختلال روانی است که بیشتر در کودکان […]