۳ شهریور ۱۳۹۹
پوکی استخوان

پوکی استخوان چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟

پوکی استخوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در سنین میانسالی است که با ضعف استخوان‌ها همراه بوده و در نهایت امکان خطر شکستگی را تا حد زیادی […]