۹ تیر ۱۳۹۹
مهمترین نیازهای تغذیه ای

مهم‌ترین نیازهای تغذیه‌ای سالمندان چیست؟

تغذیه‌ی سالمندان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. افراد سالمند به دلیل کاهش فعالیت‌های فیزیکی و همچنین در مواردی کاهش اشتها با خطراتی مواجه هستند. ازاین […]